Jobb

Lediga tjänster


Rektor - erfaren pedagogisk ledare

Västra Ekoskolan är en föräldrastyrd F-6-skola på Södertörn med inriktning på hälsa, rörelse och miljö. Utepedagogik ingår som en röd tråd i vår verksamhet. Vi är stolta över att ha fått Håll Sverige rents certifiering Grön Flagg i flera år.

Våra elever kommer från ett stort upptagningsområde från flera kommuner eftersom vår inriktning är unik. Västra Ekoskolan är en av de minsta skolorna i Stockholms län. Den är belägen utanför Tungelsta, med fina förutsättningar för naturnära pedagogik med skog, odlingar, växthus och kompost för ett aktivt kretsloppsarbete. Skolan har cirka 80 elever och drygt tio hel-/deltidsanställd personal. Denna friskola finansieras av offentliga medel och styrs av en ideell, icke-vinstdrivande föräldraförening vars styrelse också är skolans huvudman. Alla pengar återinvesteras i skolans verksamhet. Skolan har en egen, prisbelönt, kock som lagar ekologisk mat. En tydlig IT-strategi genomsyrar också verksamheten.


Arbetsuppgifter

Som rektor ansvarar du för att leda skolans pedagogiska arbete, vilket innebär personal- och budgetansvar samt ledning av skolans utvecklingsarbete. Du är pedagogisk ledare för skolan i enlighet med läroplanen och de lagar och regelverk som styr skol- och fritidsverksamhet.

I uppdraget ingår att planera, utveckla, följa upp och analysera skolans verksamhet så att det alltid finns ett fokus på hög måluppfyllelse.

Skolan jobbar aktivt med systematiskt kvalitetsarbete och du ska analysera resultat som grund för förbättringsarbete.

Kvalifikationer

Vi söker en ledare med pedagogisk högskoleutbildning samt rektorsutbildning. Du har erfarenhet av att arbeta som rektor med personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Du ska ha flerårig erfarenhet av skolledning. Du har god digital kompetens både för administration och lärande.

Du är en trygg och tillgänglig ledare med god organisatorisk och kommunikativ förmåga. Det är viktigt för dig att ha ett gott samarbete med både huvudman, medarbetare, föräldrar och elever.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du leder, motiverar samt skapar engagemang och delaktighet. Du kommunicerar tydligt, säkerställer att budskapet når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du är en person som är trygg i din pedagogiska ledarroll och vågar ta beslut. Ditt ledarskap präglas av öppenhet och du är en lyhörd och närvarande rektor som visar tillit och förtroende för medarbetarna. Du har ett engagemang i de frågor som är skolans profil och vill hitta sätt att utveckla en kvalitativ undervisning med dessa perspektiv.

Övrigt

Det finns en tydlig arbetsfördelning mellan den föräldraledda styrelsen och rektor. Vision och mål sätts upp av huvudmannen och du arbetar enligt huvudmannens uppdragsbeskrivning. Du förmedlar detta till den pedagogiska personalen så att det genomsyrar undervisningen och har överblick över att kunskapsmålen nås. Du kommer att fortsätta att utveckla och förvalta väl fungerande strukturer, inklusive administration och digitala undervisningsstöd (Google Classroom, SchoolSoft). Pedagogerna använder eller utbildar sig idag i samarbetsbaserad problemlösning (CPS).

Här är du mer närvarande i verksamheten, mer kommunikativ och mer delaktig i samarbetet med föräldrar än vad som är brukligt för rektorstjänster. Anställningen omfattar 70-80 procent som rektor, med möjlighet att lägga till 20-30 procent som lärare. Som anställd får du friskvårdsbidrag. Vi tillämpar kollektivavtal i enlighet med Almegas Friskoleavtal.

Välkommen med din ansökan i formuläret nedan, alternativt genom att maila ordförande AnnLouise Hörberg, ordforande@ekoskolan.se, senast 29 februari 2020.

Tillträde under tidig vårtermin 2020.

Eventuella frågor besvaras även av ordförande AnnLouise Hörberg.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Spontanansökan

Är du intresserad av att jobba här?

Vi är alltid intresserade av att höra vad det finns för spännande personer som kan vilja jobba hos oss, även om vi kanske inte har någon ledig tjänst just i dag. Fyll i enkäten och berätta om dig, man vet aldrig vart det kan leda.