I Ivar Los fotspår

Historik

Vi är stolta över skolans historik, som har anor från mitten av 1800-talet.

så började det

Västerby ekoskola lämnade in sin ansökan att få starta friskola med ekologisk inriktning för elever årskurs 1–6, 1993. Skolan som då låg då i Västerby bygdegård i norra Sorunda startade året därpå.

pionjärerna

Tre damer var pionjärer: Eha Kern, Monica Elgholm och Ingegärd Larsson. Med på bilden även Elisabeth Söderström som var den första anställda på skolan.  Invigningen 1994 firades med blåbärstårta.

Skolan firar än i dag skolstarten varje läsår med tårtkalas. 

1995 började Irene Ströman på skolan och avancerade så småningom till rektor. Hon fick vara med om att skolan gick från ett personalkooperativ till föräldraförening. Skolan har sedan dess drivits i formen av en ideell föräldraförening. Irene blev sjuk 1999 och sedan dess har ett flertal rektorer stått vid rodret.

flytten

Sedan flytten år 2004 till nya lokaler i det gamla skolhuset ”Västra skolan” i Tungelsta heter skolan Västra Ekoskolan. Adressen är fortfarande Sorundavägen men nu på nummer 2, åtta kilometer från Västerby bygdegård. Här i det underbara gamla huset med anor från 1844 ligger fortfarande vår skola.

eleven

Den 14 juni 2023 är det 110 år sedan författaren Ivar Lo-Johansson gick ut folkskolan i Västra skolan.

 

Ivar bodde sina första år i Hammersta i Ösmo socken, innan familjen byggde torpet Djurgårdsgrind (ca 1 km från Ekoskolan, längs med vägen mellan Tungelsta och Södertälje) och flyttade dit våren 1911.

 

I boken Pubertet skriver Ivar Lo-Johansson om sin uppväxt, och de tre år som han gick i Västra skolan:

 

”Jag hade gått ut sista året i folkskolan på den nya platsen och inte lärt mig något jag mindes. Flyttningen och skolbytet hade betytt en del nymodigheter. I den nya skolan hade det befallt att vi barn skulle använda tandborste liksom att vi före skolgången om mornarna skulle dricka choklad istället för kaffe. Tandborsten inköptes men den blev inte använd så ofta, och med chokladen vart det också si och så.”

 

”I min förra skola hade man vetat om att jag inte kunde sjunga. Men det visste man till en början inte i den nya skolan, den ”Västra” i den nya socknen. Under vår första musiklektion satt lärarinnan på en skruvstol vid orgeln och spelade. Efter det skulle vi sjunga. Så länge vi sjöng unisont lyckades jag lura de andra genom att följa med i texten med läpparna. Men lärarinnan överdrev sitt nit. Vi skulle också var och en sjunga till den ton, som hon tog ut på orgeln. […] Praktiskt taget alla de andra hade lyckats känna igen tonen men jag misslyckades fullständigt. [...] Där ska du få för att du hånar, sa hon och gav mig en örfil som näranog kom mig att gå i golv. Gå och sätt dig och skäms. […] efter det fick jag aldrig sjunga med. Jag fick tillstånd att sitta och rita under sånglektionerna.”

 

Föga förvånande fick Ivar betyget Underkänt i sång när han 12 år gammal gick ut skolan 1913. Å andra sidan fick han ”Med utmärkt beröm godkänt” (vilket var det näst högsta betyget man kunde få) i ämnet ”Rätt- och uppsatsskrivning”, vilket väl gav en fingervisning om hans kommande författarskap.

 

/Mikael Nyberg

 

Källa: Examenskatalog Folkskolan vid Skogs-Ekeby, Haninge kommuns arkiv.