Synpunkter

Vi vill veta

Styrelse, rektor, pedagoger och annan personal på Ekoskolan vill gärna veta vad du tycker om ditt barns skola. Genom att berätta för oss när något inte är bra hjälper du skolan att utveckla verksamheten och bli en bättre plats för ditt barn. Vänd dig direkt till den som din synpunkt berör, eller använd enkäten nedan.

Vad tycker du?

Läs mer om hur du kan göra din röst hörd i Styrelsen förklarar: så funkar det på Ekoskolan - Synpunkter och förbättringsförslag

Vad är en synpunkt?

En synpunkt/förbättringsförslag/ klagomål kan gälla något som inte funkar och som berör själva undervisningen eller specifika händelser som sker under skoltid eller fritids.

Du kan även kontakta skolan om du upplever att något inte står rätt till d.v.s. om du anser att skolan inte uppfyller de bindande bestämmelser i lagar eller andra föreskrifter som gäller för verksamheten.