Styrelsen

Hur styrs skolan?


Eftersom Ekoskolan är föräldradiven styrs den också av oss föräldrar, inte av kommunen.

Styrelsens roll

Styrelsens uppgift är att förvalta och utveckla skolan. Styrelsen är skolans huvudman och har det formella ansvaret för att utbildningen sker med god kvalitet och enligt lagar och bestämmelser. För att ha detta ansvar har samtliga medlemmar blivit godkända av Skolinspektionen. Förutom skollagen omfattas styrelsen av andra lagar såsom arbetsmiljölagen, miljöbalken, ekonomiska lagar mfl.

Styrelse och föräldraengagemang

Vi i styrelsen vill lägga pengarna på våra barn, inte på tråkiga utgifter. Därför är ett av styrelsens viktigaste uppgifter att hitta sätt att hushålla med pengarna genom att omförhandla avtal och hitta kreativa lösningar på behov som uppstår. När något behöver göras hör vi oss alltid först efter om det är någon förälder som kan lösa det.


Ekoskolans styrelses roll.pdf

Styrelsens sammansättning

I styrelsen sitter föräldrar, rektor, personalrepresentant. Styrelsen består av de vanliga funktionerna

  • Ordförande

  • Vice ordförande

  • Sekreterare

  • Kassör

Vi har även en samordningsansvarig som fördelar arbetet inom föräldragrupper som tar hand om det som behöver göras vad gäller underhåll och förbättring av skolans miljö: IT, interiör, fastighet, trädgård etc. Tillfälliga behov av till exempel juridik, personalfrågor och transporter kan uppstå.

Exempel på sätt som skolan sparat pengar på

  • Föräldrar har transporterat bort skräp till återvinningen.

  • Vi har sett över och omförhandlat telefon- och elavtal.

  • Och så klart allt annat snickeri, fastighetsskötsel, inredning, trädgårdsarbete som sköts av engagerade föräldrar.

Eftersom vi inte har slösat pengar på sådant har vi bland annat kunnat köpa:

  • Smart boards

  • Datorer till alla barn

  • Nya klätterställningar

Kontakt

Styrelsens medlemmar och kontaktdetaljer hittar du här.