Att ta sig hit

Det går tyvärr inte att cykla eller gå på säkert sätt till Ekoskolan. Därför väljer många föräldrar att skjutsa sina barn till skolan men man kan även ta buss 848. Skolan uppmuntrar naturligtivs till samåkning.

Buss 848 – och ny säker hållplats

  • Buss 848, som går sträckan Västerhaninge/Nynäshamn, går förbi skolan. Hållplatsen heter Västra skolan.
  • Våren 2019 fick Västra Ekoskolan en ny fin och säker busshållplats. Hållplatsen är en så kallad timglashållplats som är utformad så att trafiken stannar när en buss står på hållplatsen.
  • Tänk på att kommunen kan bevilja gratis SL-kort eller skolskjuts om kraven för det uppfylls.