Kontakt

Adress

Västra Ekoskolan

Sorundavägen 2

137 93 Tungelsta

info@ekoskolan.se

Tel: 08-500 371 74 (växel)

Vårdnadshavare med barn på skoan använder med fördel School Softs app i mobilen eller webben: https://sms.schoolsoft.se/ekoskolan/jsp/Login.jsp


Rektor

Ann Hedencrona

rektor@ekoskolan.se

Tel: 08- 500 371 74 (växel)


Styrelsen

Ordförande: AnnLouise Hörberg

ordforande@ekoskolan.se


Vice ordförande: Lars Martin

viceordforande@ekoskolan.se


Kassör: Sofie Vikner

kassorvrht19@ekoskolan.se


Sekreterare: Stefan Hertz

sekreterare@ekoskolan.se


Fastighetsansvarig: Mikael Ekman

fastighetsansvarig@ekoskolan.se


IT/Teknikansvarig: Andreas Edmark

teknikansvarig@ekoskolan.se


Interiöransvarig: Therese Larsson

interioransvarig@ekoskolan.se


Trädgårdsansvarig: Hans Hallberg

tradgardsansvarig@ekoskolan.se


Kommunikationsansvarig: Mia Öhrn kommunikationsvansarig@ekoskolan.se


Valberedning: Maria Ståby, maria.staby@klaragymnasium.se samt Josef Salih, josefsalih08@gmail.com


Personalrepresentant: Jan Forsling

janne@ekoskolan.se