Kontakt

Adress

Västra Ekoskolan

Sorundavägen 2

137 93 Tungelsta

info(at)ekoskolan.se

Tel: 08-500 371 74 (växel)

Vårdnadshavare med barn på skoan använder med fördel School Softs app i mobilen eller webben: https://sms.schoolsoft.se/ekoskolan/jsp/Login.jsp


Rektor (tf)

Ann Hedencrona

rektor(at)ekoskolan.se

Tel: 08- 500 371 74 (växel)


Styrelsen

Ordförande: AnnLouise Hörberg

ordforande(at)ekoskolan.se


Vice ordförande: Lars Martin

viceordforande(at)ekoskolan.se


Kassör: Sofie Vikner

kassor(at)ekoskolan.se


Sekreterare: Stefan Hertz

sekreterare(at)ekoskolan.se


Fastighetsansvarig: Mikael Ekman

fastighetsansvarig(at)ekoskolan.se


IT/Teknikansvarig: Andreas Edmark

teknikansvarig(at)ekoskolan.se


Interiöransvarig: Therese Larsson

interioransvarig(at)ekoskolan.se


Trädgårdsansvarig: Hans Hallberg

tradgardsansvarig(at)ekoskolan.se


Kommunikationsansvarig: Mia Öhrn kommunikationsvansarig(at)ekoskolan.se


Valberedning: Maria Ståby, maria.staby(at)klaragymnasium.se samt Josef Salih, josefsalih08@gmail.com


Personalrepresentant i styrelsen: Jan Forsling

janne(at)ekoskolan.se