Fritids

fritidshemmet med fortsatt lärande

Tack vare att skolan har ett litet och tight team av pedagoger finns en närhet mellan undervisning och fritids. På fritids finns både utrymme för fri lek och samtidigt en struktur där barnen får fortsätta att utforska hälsa, hållbarhet, trygghet och god kamratskap. 

På Ekoskolan finns fritidshem upp till och med årskurs tre. Upp till och med årskurs sex är alla sedan välkomna att vara med i fritidsklubben som också är på skolan. 

Fritids följer läroplanen och allmänna råden för fritidshem. 

Fritidsavgiften

Haninge kommun: Kommunen fakturerar avgiften och tillämpar maxtaxa. 

Nynäshamns kommun: Skolan fakturerar avgiften och faktura kommer till vårdnadshavare med e-post 12 gånger per år. Avgiften betalas varje månad till bankgiro 5912-5138.

Maxtaxa för boende i Nynäshamns kommun: Eftersom skolan fakturerar avgiften behöver skolan få in uppgifter om ni har fler yngre barn i annan omsorgsverksamhet samt familjens inkomstuppgifter för att kunna tillämpa maxtaxa korrekt. Fyll i den här blanketten och lämna in den på skolan. Ändras inkomsten eller familjeförhållandena ska nya uppgifter insändas till skolan, kassor@ekoskolan.se

Det är vårdnadshavares ansvar att lämna korrekta uppgifter till skolan. Har vi fått in felaktiga uppgifter har skolan rätt att fakturera korrekt belopp retroaktivt. Skolan betalar tillbaka pengar för två månader retroaktivt. Maxtaxa från 1 januari 2022

Nytt inkomsttak samt maxtaxa för 2022, fritidsavgift/månad (12 månader/år):


Maxtaxa för hushållsinkomst > 52 410 kr/månad.

 

Taxa för inkomst < 52 410 kr/månad, fritidsavgift/månad (12 månader/år):


Mer information om fritidsavgifter finns på respektive kommuns hemsida. 

Haninge

Nynäshamn

Uppsägning av fritidsplats

Uppsägning barn i Nynäshamns kommun: Vill du säga upp ditt barns fritidsplats? Fyll i den här blanketten och lämna in på skolan.

Uppsägning barn i Haninge kommun:

Anmälan fritids Haninge: