Fritids

fritids med fortsatt lärande

Tack vare att skolan har ett litet och tight team av pedagoger finns en närhet mellan undervisning och fritids. På fritids finns både utrymme för fri lek och samtidigt en struktur där barnen får fortsätta att utforska hälsa, hållbarhet, trygghet och god kamratskap.

Fritids för alla, tom åk 6

På Ekoskolan finns fritidshem upp till och med årskurs tre. Upp till och med årskurs sex är alla sedan välkomna att vara med i fritidsklubben som också är på skolan.

Styrt av läroplanen och elever

Fritids följer läroplanen och allmänna råden för fritidshem. Därtill är fritids även mer elevstyrt vilket betyder att eleverna är med och påverkar utvecklingen.

Vad betyder det i verkligheten?

Varje måndag är det storsamling där veckans tema och aktiviteter presenteras. Elever får även lägga förslag på vad de vill göra på fritids i förslagslådan. Sedan utvärderas aktiviteterna tillsammans med eleverna nästkommande måndag.