Elevhälsa

Elevhälsan


Skolsköterska

Inger Stenbacka


Journaler skickas till:

Sollentunahälsan

Tingsvägen 19, 4 tr

191 61 Sollentuna 


Telefon Sollentunahälsan: 08-92 85 80  

Kurator
Tor-Arne Gutne
kurator@ekoskolan.se


Specialpedagog
Helen Gustavsson
spec@ekoskolan.se


Västra Ekoskolans Elevhälsoplan


Västra Ekoskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling