Föräldradriven skola

Som förälder kan jag

... påverka mina barns skolgång.

Mitt engagemang påverkar hur mitt barn har det på dagarna. Det kan man inte till alls samma grad om barnen går i en kommunal skola. 

... hjälpa till på massa lätta sätt.

Jag står till förfogande för att hjälpa till med det just jag kan. Tex snickra, transportera något, eller juridisk rådgivning. Det är inte så tidskrävande att hjälpa till när jag får göra det jag är bra på.  

... göra mindre än i ett föräldrakooperativ.

Skolan köper in vissa tjänster, såsom städning, så jag slipper själv städa några gånger i månaden.

Vad innebär “föräldradriven skola”?

Tillsammans ger vi våra barn en bättre skolgång

Ekoskolan drivs av föräldrar genom en icke-vinstdrivande förening. Alla intäkter går till barnens undervisning. För att så mycket pengar som möjligt ska kunna gå till undervisningen försöker vi lösa så mycket vi bara kan.  

Tillsammans sitter vi på fantastiska resurser: allt från lastbilar, snickeriverktyg, ekonomi, lay-out-kunskap, kommunikation, juridisk kunskap, måleri, IT, trädgårds- och miljökunskap etc.

Tänk vilken samlad kompetens vi har när vi slår våra kloka föräldrahuvuden ihop! Och visst är det roligt att få bidra med något som man kan, så att ens barn har det bra i skolan?

Ekoskolan är inte ett föräldrakooperativ, även om det finns vissa likheter. Man kan säga att man som förälder behöver engagera sig som ett mellanting mellan kommunal skola och ett föräldrakooperativ. Vi väljer tex att köpa in vissa tjänster som bokföringsstöd och städ. Så föräldrar exempelvis slipper städa hela skolan någon gång i veckan, vilket föräldrar på många andra föräldradrivna skolor behöver. 

Du behövs och det är lätt att hjälpa till. 

Ekoskolan drivs av en föräldraförening.

Du som vårdnadshavare väljer styrelse och styrelsen är skolans huvudman. Styrelsen anställer rektor som ansvarar för den pedagogiska delen.

Som vårdnadshavare kan du hjälpa till att ge ditt barn en ännu bättre skola genom lite praktiskt arbete.  

Skolan väljer att köpa in vissa tjänster som redovisning och städ, så det slipper du.

Däremot finns det massor av praktiska sysslor som du kan hjälpa till med.

Att bli med i en av skolans arbetsgrupper är ett bra första steg.

Här kan du med eget engagemang hjälpa till med praktiska saker för att göra skolan ännu bättre och ge ditt barn en toppenskola.

Vi har fyra olika arbetsgrupper:

De är:

1. Utomhus. Områden som trädgård, skolgård och transport.

2. Snickeri

3. Inomhus. Områden som interiör, målning, el, aktivitetskvällar, jippon och loppis.

4. Teknik med kommunikation, it och marknadsföring.

Målet är att det ska vara en områdesansvarig i varje grupp som planerar i samråd med samordningsansvarig i styrelse och skola.

Som gruppmedlem deltar du i aktivitetskvällar/dagar som vi har 1 gång per termin. Då samlas barn och föräldrar för att göra fint på skolgården och i skolan.

3. Styrelsen

Ett annat sätt är att ingå i styrelsen. Läs mer om styrelsens arbete här.