Föräldradriven skola

Som förälder kan jag

... påverka mina barns skolgång.

Mitt engagemang påverkar hur mitt barn har det på dagarna. Det kan man inte till alls samma grad om barnen går i en kommunal skola.

... hjälpa till på massa lätta sätt.

Jag står till förfogande för att hjälpa till med det just jag kan. Tex snickra, transportera något, eller juridisk rådgivning. Det är inte så tidskrävande att hjälpa till när jag får göra det jag är bra på.

... göra mindre än i ett föräldrakooperativ.

Skolan köper in vissa tjänster, såsom städning, så jag slipper själv städa några gånger i månaden.

Vad innebär “föräldradriven skola”?

Tillsammans ger vi våra barn en bättre skolgång

Ekoskolan drivs av föräldrar genom en icke-vinstdrivande förening. Alla intäkter går till barnens undervisning. För att så mycket pengar som möjligt ska kunna gå till undervisningen försöker vi lösa så mycket vi bara kan.

Tillsammans sitter vi på fantastiska resurser: allt från lastbilar, snickeriverktyg, ekonomi, lay-out-kunskap, kommunikation, juridisk kunskap, måleri, IT, trädgårds- och miljökunskap etc.

Tänk vilken samlad kompetens vi har när vi slår våra kloka föräldrahuvuden ihop! Och visst är det roligt att få bidra med något som man kan, så att ens barn har det bra i skolan?

Berätta vad du vill hjälpa till med

Det är lätt att hjälpa till

Ekoskolan är inte ett föräldrakooperativ, även om det finns vissa likheter. Man kan säga att man som förälder behöver engagera sig som ett mellanting mellan kommunal skola och ett föräldrakooperativ. Vi väljer tex att köpa in vissa tjänster som bokföringsstöd och städ. Så föräldrar exempelvis slipper städa hela skolan någon gång i veckan, vilket föräldrar på många andra föräldradrivna skolor behöver. Det finns flera sätt att engagera sig på skolan. Berätta i formuläret vad du kan hjälpa till med.


Tre sätt att bidra

Som vårdnadshavare med barn på Ekoskolan behöver du hjälpa till på ett av tre sätt:

 1. Områdesansvarig

 2. Gruppmedlem

 3. Styrelseledamot



1. Områdesansvarig

Varje områdesgrupp har en områdesansvarig som planerar, i dialog med samordningsansvariga i styrelsen, underhåll och utveckling av skolans lärandemiljö. Uppskattar tidsåtgång, kostnader och aktiverar gruppmedlemmar för genomförande.


En områdesansvarig per område:

 1. Fastighet (tex avlopp, ventilation, ombyggnation)

 2. Snickeri (tex underhålla/bygga staket, måla, underhålla grindar, leksaker på skolgård)

 3. Interiör (tex måla om, bygga hyllor, sätta upp på väggar)

 4. El (tex glödlampor, anlita fackman för elinstallationer)

 5. IT (tex uppgradering av datorer, wifi)

 6. Trädgård (tex röjning, gräsklippning, snöskottning, planteringar)

 7. Transport (tex med släp/dragkrok, lastbil)

 8. Ekonomi/HR/juridik (tex arbetsmiljö, rekrytering, juridisk rådgivning.)

 9. Tradition (tex organisera aktivitetskvällar, loppis)

 10. Kommunikation (tex publicera i sociala medier, filma/fota, delta i öppet hus, korrekturläsning)



2. Gruppmedlem

  • Deltar i aktivitetskvällar som vi har cirka 3 gånger per termin. Då samlas barn och föräldrar för att göra fint på skolgården och i skolan.

  • Står till förfogande att på områdesansvarigs förfrågan genomföra långsiktiga planer och mer akuta behov.


3. Styrelsen

Ett annat sätt är att ingå i styrelsen. Läs mer om styrelsens arbete här.