Föräldradriven skola

Som förälder kan jag ...

... påverka mina barns skolgång.

Mitt engagemang påverkar hur mitt barn har det på dagarna. Det kan man inte till alls samma grad om barnen går i en kommunal skola.

... hjälpa till på massa lätta sätt.

Jag står till förfogande för att hjälpa till med det just jag kan. Tex snickra, transportera något, eller juridisk rådgivning. Det är inte så tidskrävande att hjälpa till när jag får göra det jag är bra på.

... göra mindre än i ett föräldrakooperativ.

Skolan köper in vissa tjänster, såsom städning, så jag slipper själv städa några gånger i månaden.

Vad innebär “föräldradriven skola”?

Tillsammans ger vi våra barn en bättre skolgång

Ekoskolan drivs av föräldrar genom en icke-vinstdrivande förening. Alla intäkter går till barnens undervisning. För att så mycket pengar som möjligt ska kunna gå till undervisningen försöker vi lösa så mycket vi bara kan.

Tillsammans sitter vi på fantastiska resurser: allt från lastbilar, snickeriverktyg, ekonomi, lay-out-kunskap, kommunikation, juridisk kunskap, måleri, IT, trädgårds- och miljökunskap etc etc.

Tänk vilken samlad kompetens vi har när vi slår våra kloka föräldrahuvuden ihop! Och visst är det roligt att få bidra med något som man kan, så att ens barn har det bra i skolan?

Vad vill du hjälpa till med?


Det är lätt att hjälpa till

Ekoskolan är inte ett föräldrakooperativ, även om det finns vissa likheter. Man kan säga att man som förälder behöver engagera sig som ett mellanting mellan kommunal skola och ett föräldrakooperativ. Vi väljer tex att köpa in vissa tjänster som bokföringsstöd och städ. Så föräldrar exempelvis slipper städa hela skolan någon gång i veckan, vilket föräldrar på många andra föräldradrivna skolor behöver. Det finns flera sätt att engagera sig på skolan. Berätta i formuläret nedan vad du kan hjälpa till med.

1. Aktivitetskvällar

Aktivitetskvällar har vi 1-3 gånger per termin. Då samlas barn och vuxna (minst en per familj) för att göra fint på skolgården och i skolan.

2. Områdesgrupper

Mellan dessa aktivitetskvällar kan även de olika områdesgrupperna behöva planera, göra inköp och rycka in för att lösa behov som uppstår.

  • IT

  • Interiör

  • Fastighet

  • Trädgård

  • Kommunikation

3. Tillfällig specialinsats

Ibland behövs tillfälliga insatser av till exempel juridisk rådgivning, personalfrågor och transporter.

4. Styrelsen

Ett annat sätt är att ingå i styrelsen. Läs mer om styrelsens arbete här.