Ställ i kö

Ansökan

Vill du att ditt barn ska få gå i Ekoskolan? Fyll i enkäten. Det kan hända att vi tar in barn under terminens gång, i samtliga årskurser.